ข้อกำหนดในการให้บริการ

เราให้บริการด้านข้อมูลด้วยความเชียวชาญ หากข้อมูลใดมีความผิดพลาดท่านสามารถติดต่อทีมงานได้โดยตรง admin@chevitd.com ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการเก็บไฟล์ของภาพยนตร์เต็มเรื่องและไม่มีการลิงค์ไปยังไฟล์ดังกล่าว

การรับผิดชอบ

ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบกับการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิงแต่อย่างไร เนื่องจากข้อมูลที่ปรากฏภายในเว็บไซต์เป็นการรวบรวมแล้วนำมาเรียบเรียงใหม่ผ่านการคัดกรองจากทีมงานแล้วเท่านั้น แต่ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องที่สมบรูณ์ได้

เกี่ยวกับข้อกำหนดนี้

เราอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการให้บริการทันทีเพื่อให้เป็นไปตามกฏหมาย และความถูกต้องในปัจจุบันโดยไม่ต้องบอกให้ผู้ใช้ทราบล้วงหน้า

การระงับการเข้าถึงเว็บไซต์

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงเว็บไซต์ ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมถึงมีสิทธิ์ในการระงับ ปรับปรุง เว็บไซต์ของพิพเพอร์ สแตนดาร์ด โดยไม่จำกัดระยะเวลา

เราไม่ได้รับประกันว่าเว็บไซต์หรือบริการจะตอบสนองความต้องการของคุณหรือการเข้าถึงบริการหรือเว็บไซต์จะไม่ถูกระงับเป็นครั้งคราวปลอดภัย VIRUS FREE หรือปราศจากข้อผิดพลาด NOR DOES COLORADO ACCESS ให้การรับประกันใด ๆ ต่อผลการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้นผ่านเว็บไซต์หรือบริการหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในซอฟต์แวร์ที่ใช้เพื่อจัดหาไซต์หรือบริการจะได้รับการแก้ไข